Zaświadczenie o działalności w IFMSA-Poland

Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie o członkostwie/działalności z poszczególnych lat w Oddziale Warszawa Północ IFMSA-Poland mogą zwrócić się do Sekretarza Oddziału poprzez mail sekretarz@warszawa-polnoc.ifmsa.pl.

Informacje, które należy przedstawić w mailu:

-> imię i nazwisko

-> rok i kierunek studiów

-> wydział

-> lata działalności, w których została uiszczona składka członkowska

-> wyszczególnienie funkcji pełnionych w Oddziale i lata ich pełnienia (jeśli były) (KLP, Członek_kini Zarządu Oddziału/Komisji Rewizyjnej, Asystent_ka ww. funkcji)

-> dodatkowe informacje - np. miejsca odbycia praktyk klinicznych/wymiany naukowej w ramach IFMSA-Poland

-> cel wydania zaświadczenia (np. program Erasmus, suplement do dyplomu, inne)

 

Zaświadczenie będzie wydane w przeciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia.

 

 

‼️WAŻNE‼️ - w przypadku zaświadczenia z działalności ogólnopolskiej (np. Koordynator_ka Ogólnopolski_a Projektu, Członek_kini Zarządu Głównego/Team of Officials/KR lub ich asystenci_tki, SWG, Zespoły Ogólnopolskie itp.) należy zwrócić się bezpośrednio do Sekretarza Generalnego IFMSA-Poland (sekretarz@ifmsa.pl)

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.