SCOME - Edukacja Medyczna

 

SCOME zostało powołane w 1951 r. jako jeden z trzech pierwszych Programów Stałych Federacji. Od 60 lat koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badanie i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny.

Działając w SCOME dążymy do stworzenia systemu w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz przede wszystkim rozwija swoje zainteresowania. Program ten służy wszystkim studentom medycyny. Nieustannie pytamy Was o to czego chcielibyście się nauczyć i dowiedzieć w wolnym czasie. Zgodnie z tą ideą organizujemy konferencje, warsztaty, szkolenia, praktyki, zawsze dbając o jakość spotkań.

Drugim z naszych priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania na wszystkich uczelniach medycznych.

 

Jeśli zainteresował Was opis naszej działalności, zachęcamy do kontaktu z nami!

 

LOME (Koordynator ds. Edukacji Medycznej) Oddziału Warszawa Północ

Jakub Smęt
lome@warszawa-polnoc.ifmsa.pl

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.