SCORP - Prawa Człowieka i Pokój

SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

 

Szeroko pojęta ochrona praw człowieka powinna być głównym przesłaniem każdego medyka. Wartością nadrzędną w jego pracy powinno być życie i zdrowie pacjenta. W żaden sposób na jakość leczenia nie może wpływać: status materialny i społeczny, pochodzenie, poglądy, wyznania religijne oraz orientacja seksualna - to właśnie uświadamia nam SCORP. Ukazuje także wartość fenomenu naszych czasów, którym jest możliwość wolontariatu w instytucjach typu hospicja, domy pomocy społecznej, czy w przychodniach. SCORP ma za zadanie rozbudzać już w małych dzieciach potrzebę bezinteresownej pomocy. Istotą tego programu jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju problemy społeczne - konflikty, katastrofy naturalne, brak wrażliwości na niepełnosprawność i krzywdę ludzką. Dotyka tematów zarówno globalnych, jak i lokalnych.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.