Wybory do Zarządu Oddziału na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Członkowie oraz Członkinie Oddziału Warszawa Północ,

 

 

w związku ze zbliżającym się końcem roku akademickiego 2021/2022, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 7 czerwca 2021 o godzinie 19:00 za pomocą platformy Zoom. 

 

 

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2022/2023 na następujące funkcje:

- Prezydent Oddziału

- Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu

- Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich

- Sekretarz Oddziału

- Skarbnik Oddziału

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE)

- 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

- Delegata Oddziału

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w wyborach?

Do 06.06.2021, do godziny 23:59, na maile prezydent@warszawa-polnoc.ifmsa.pl, vpm@warszawa-polnoc.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa-polnoc.ifmsa.pl należy przesłać:

CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland,

list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję.

 

Do składania kandydatury zapraszam każdego Członka oraz Członkinię Oddziału Warszawa Północ posiadającego bierne prawo wyborcze. Mam nadzieję, że przybędziecie licznie na WZCO! 

Do zobaczenia niebawem! :> 

 

 

Adrian Goss

Prezydent Oddziału Warszawa Północ IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.