Walne Zebranie Członków Oddziału 10 listopada 2021 roku

Szanowni Członkowie oraz Członkinie Oddziału Warszawa Północ,

w związku z wakatami na stanowiska w Zarządzie Oddziału oraz Członka/ini Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawa Północ IFMSA-Poland, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa Północ (WZCO) 10 listopada 2021 r. o godzinie 20:00.


Podczas WZCO odbędą się wybory na funkcje:

- Skarbnik Oddziału

- Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO)

- Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE)

- Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA)

- Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)

oraz

- 1 Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału.  

 

Co zrobić, aby się zgłosić na którąkolwiek z funkcji?

Jako Członek lub Członkini Oddziału Warszawa Północ do dnia 08.11.2021, do godziny  23:59, na maile prezydent@warszawa-polnoc.ifmsa.pl, vpm@warszawa-polnoc.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa-polnoc.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland,

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję.

Do składania kandydatury zapraszamy każdego Członka Oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl oraz opłacona składka członkowska na rok 2021/22).

 

Zapraszamy do udziału w WZCO (i oddania swojego głosu) wszystkich zainteresowanych Członków oraz Członkinie Oddziału Warszawa Północ.

Uściski!

 

Adrian Goss

Prezydent Oddziału Warszawa Północ IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.