Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału Warszawa Północ 2022/2023

 

Zuzanna Górska – Prezydent Oddziału
e-mail: prezydent@warszawa-polnoc.ifmsa.pl

Marek Misiak – Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC)
e-mail: vpe@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Michalina Dworak  – Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC)
e-mail: vpm@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Hubert Knapik – Skarbnik Oddziału
e-mail: skarbnik@warszawa-polnoc.ifmsa.pl   

Julia Szulim – Sekretarz Oddziału
e-mail: sekretarz@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl 

Natalia Brzozowska – Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO)
e-mail: leo@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Martyna Iwanowska – Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE)
e-mail: lore@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Julia Krzywicka – Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME)
e-mail: lome@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Filip Tokarski – Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO)
e-mail: lpo@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl    

Maria Bendykowska – Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)
e-mail: lorp@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Weronika Radecka, Adrian Goss - Komisja Rewizyjna Oddziału
e-mail: kro@warszawa-polnoc.ifmsa.pl 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.