Wyniki wyborów eWZCO 26 stycznia 2021 roku

Drodzy Członkowie i Członkinie Oddziału Warszawa Północ,

z ogromną radością ogłaszam wyniki wyborów, które odbyły się w dniu 26 stycznia 2021 roku na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawa przy użyciu platformy Zoom w sposób zdalny.

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i pokoju (LORP) – Maria Bendykowska

Kadencja Marii będzie trwała do końca kadencji obecnego Zarządu Oddziału w roku akademickim 2020/2021, tj. do 30 września 2021 roku.

Na członka Komisji Rewizyjnej Oddziału nie wpłynęła żadna kandydatura - w związku z tym pozostają tam dwa wakaty.

 

Serdecznie gratuluję obcięcia funkcji, liczę na świetną współpracę oraz życzę dużo energii do działania!       

   

Adrian Goss

Prezydent Oddziału Warszawa Północ IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.