01.11

Poniedziałek

16:15

Movember

Filip Tokarski

Akcja mająca na celu zwiększanie w społeczeństwie poziomu wiedzy dotyczącej raka jądra i prostaty, zwłaszcza w zakresie profilaktyki tych nowotworów oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych w tym wykonywania badań profilaktycznych [CO SIĘ ODBYŁO W RAMACH AKCJI W TYM ROKU]

online