Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału Warszawa Północ 2020/2021

 

Adrian Goss – Prezydent Oddziału
e-mail: prezydent@warszawa-polnoc.ifmsa.pl

Zofia Szymańska – Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC)
e-mail: vpe@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Krzysztof Skoczyński  – Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC)
e-mail: vpm@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Natalia Brzozowska – Skarbnik Oddziału
e-mail: skarbnik@warszawa-polnoc.ifmsa.pl   

Julia Szulim – Sekretarz Oddziału
e-mail: sekretarz@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl 

Weronika Walendziak – Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO)
e-mail: leo@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Małgorzata Wołowiec – Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE)
e-mail: lore@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Jakub Smęt – Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME)
e-mail: lome@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Filip Tokarski – Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO)
e-mail: lpo@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl    

Zuzanna Zarzycka – Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA)
e-mail: lora@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl

Maria Bendykowska – Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)
e-mail: lorp@warszawa
-polnoc.ifmsa.pl   

Agnieszka Tora, Weronika Radecka, Jakub Leicht - Komisja Rewizyjna Oddziału
e-mail: kro@warszawa-polnoc.ifmsa.pl 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.